نمونه قرارداد برای عکاسی و فیلم‌برداری

در این بخش شما به نمونه قراردادهای مورد نیاز کار عکاسی و فیلم‌برداری دسترسی خواهید داشت.

نکته مهم:
این قراردادها، به صورت خام و اولیه هستند و به عنوان یک نمونه قرارداد، آماده شده‌اند. شما به عنوان یک عکاس یا فیلم‌بردار، بنا به نیاز هر پروژه باید متن آن‌ها را با توجه به نیاز خود و شرایط آن پروژه، ویرایش و اصلاح کنید.

نمونه قرارداد عکاسی:

در این بخش شما به نمونه قراردادهای عکاسی در ژانرهای مختلف دسترسی خواهید داشت.

توجه: به مرور نمونه قراردادهای بیشتری برای عکاسی در این قسمت اضافه خواهد شد.

اجازه‌نامه عکاسی از سوژه (مدل)

در این بخش شما به نمونه قرارداد اجازه‌ی عکاسی از سوژه (مدل) دسترسی خواهید داشت.

نمونه قرارداد فیلم‌برداری

در این بخش شما به نمونه قراردادهای فیلم‌برداری در ژانرهای مختلف دسترسی خواهید داشت.

 

توجه: نمونه قراردادهای فیلم‌برداری به مرور به سایت اضافه خواهند شد.